pl
Testuj przez 7 dni za darmo.
Decyzję podejmij dopiero po otrzymaniu projektu!

§ 1. Regulamin

I. W ramach abonamentu usługodawca zapewnia:
 • 1. Utrzymanie strony internetowej opartej na autorskim projekcie oraz systemie CMS.
 • 2. Norweską domenę.
 • 3. Hosting.
 • 4. Wsparcie techniczne.
 • 5. Dostęp do panelu administracyjnego.
 • 6. Aktualizację technologiczną strony internetowej oraz panelu administracyjnego.

§ 2. Prawa i obowiązki Stron.

1. Odbiorca:
 • 1. Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od otrzymania projektu. Odbiorca w takim wypadku zwolniony jest z wszelkich kosztów. Informacje o rezygnacji wystarczy wysłać na adres post@interstudio.no.
 • 2. W celu zabezpieczenia interesów Dostawcy Odbiorca nie ma prawa do kopiowania projektu oraz jego elementów.
2. Dostawca:
 • 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera obsługującego witrynę dla celów konserwacji, zmian aplikacji oraz innych niezbędnych poprawek na czas niezbędny do ich wykonania.
 • 2. W przypadku gdy Odbiorca nie udostępni Dostawcy materiałów niezbędnych do wykonania projektu, Dostawca ma prawo użyć przykładowych treści bez których ukończenie projektu nie było by możliwe.
 • 3. Materiały o których mowa w punkcie niniejszym to przede wszystkim: teksty opisujące działalność, opisy usług, zdjęcia do galerii oraz treść referencji.
 • 4. W przypadku nie dostarczenia materiałów w przeciągu tygodnia od rejestracji, Odbiorca będzie miał możliwość ich aktualizację, przez panel administracyjny.

§ 3. Rozliczenie.

 • 1. Całkowity koszt usługi wynosi 1390 kr rocznie + VAT.
 • 2. Za rezygnację z usługi przyjmuje się nie opłacenie Faktury Proforma.
 • 3. Faktura Proforma wystawiana jest 7 dni po wykonaniu projektu lub w przypadku dalszej współpracy na 5 tygodni przed upływem okresu rozrachunkowego. Termin zapłaty wynosi 7 dni.
 • 4. Dostawca zobowiązuje się na dostarczenie faktury niezłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 4. Postanowienia końcowe.

 • 1. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy z wszelkich tytułów wynikających z Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nie przekroczy wartości rocznej opłaty abonamentowej.
 • 2. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona, gdy Odbiorca korzysta z elementów przedmiotu umowy niezgodnie z ich przeznaczeniem.
1 / 5 nazwa firmy
2 / 5 numer organizacyjny
3 / 5 imię i nazwisko
4 / 5 telefon
5 / 5 email
Gotowy projekt otrzymasz za
sprawdź skrzynkę mailową