no
7 dagers gratis prøveversjon
Etter å ha mottatt prosjektet, vil du ha en hel uke på å bestemme deg.

§ 1. Avtalebetingelser

I. Abonnementet inkluderer:
 • 1. Vedlikehold av nettstedet, basert på in-house / selvstendig prosjekt og CMS system.
 • 2. Norsk domene.
 • 3. Webhotell.
 • 4. Teknisk support.
 • 5. Tilgang til kontrollpanelet.
 • 6. Oppdatert teknisk aspekt for websiden og kontrollpanelet.

§ 2. Rettigheter og forpliktelser for bruk

1. Kunden:
 • 1. Kunden har rett til å kansellere avtalen innen 7 dager fra mottak av prosjektet, uten kostnader. Information om kansellering må sendes til følgende email adresse: post@interstudio.no.
 • 2. For å sikre Leverandørens rettigheter, er det ulovlig for Kunden å kopiere prosjektet eller noen av elementene i dette.
2. Leverandør:
 • 1. Leverandøren forbeholder seg retten til å slå av websidens server i nødvendig tid for å utføre vedlikehold, endre applikasjoner eller utføre andre nødvendige endringer.
 • 2. Hvis Kunden ikke gir opplysninger som er nødvendige for å opprette prosjektet, har Leverandøren rett til å bruke eksempler på innhold som er nødvendig for at prosjektet kan ferdigstilles.
 • 3. Opplysninger som er nevnt i denne delen av betingelsene er hovedsakelig: tekster som beskriver selskapets aktivitet, beskrivelse av tjenester, bilder til fotogalleri og informasjon om referanser. Alle tekster må sendes i ønsket form og språk.
 • 4. Hvis opplysningene ikke er gitt innen en uke fra registrering, vil Kunden har mulighet for å oppdatere dem via kontrollpanelet.
§ 3. Betaling.
 • 1. Totale kostnader for service beløper seg til kr 1390 + mva pr år.
 • 2. Kunden får 7 dager til å teste ut produktet. Samtidig som prosjektet oversendes til testing, utstedes en ordrebekreftelse/ proformafaktura. Hvis denne ikke betales innen 7 dager, ansees det som en bekreftelse på at Kunden ikke ønsker å inngå en avtale.
 • 3. Hvis bekreftelse / proformafaktura betales innen fristen, forplikter Leverandøren seg til å sende faktura umiddelbart etter at beløpet er mottatt.
 • 4. Ved forlengelse av samarbeidet sendes faktura 5 uker før slutten av hver periodes utløp. Betalingsbetingelser: innen 7 dager.
§ 4. Oppsigelse.
 • 1. Leverandøren har overordnet ansvar for alle forpliktelser ifølge Kontrakten samt obligatoriske bestemmelser i loven, som ikke overstiger verdien av årlig abonnementsavgift.
 • 2. Hvis Kunden bruker elementer av innholdet i Kontrakten for uautoriserte formål, fritas Leverandøren for hans / hennes ansvar.
1 / 5 Bedriftsnavn
2 / 5 Organisasjonsnummer
3 / 5 fullt navn
4 / 5 telefon
5 / 5 Epost
Prosjektet fristen:
sjekk din e-boksen